Najpiękniejsze parki w Polsce

 Park, jest to zielony teren w mieście, gdzie podczas ładnej pogody lubimy spacerować, jezdzic na rowerze lub aktywnie spędzać czas. Każdy park posiada sporą ilość flory i fauny i spełnia rolę ogrodu miejskiego. W Polsce 9249 parków jest objętych ochroną prawną poprzez wpisanie ich do rejestru zabytków lub rejestru pomników przyrody. Łącznie zajmują obszar 50354,65 ha.

Parki są częścią infrastruktury miejskiej: dla aktywności fizycznej, dla rodzin i społeczności, aby się gromadzić i integrować, lub dla zwykłego wytchnienia. Badania wykazują, że ludzie, którzy ćwiczą na świeżym powietrzu w zielonej przestrzeni, czerpią większe korzyści ze zdrowia psychicznego. Zapewnienie aktywności dla wszystkich grup wiekowych, umiejętności i poziomów dochodów jest ważne dla fizycznego i psychicznego dobrostanu społeczeństwa.

Parki miejskie odgrywają rolę w ulepszaniu miast i poprawianiu przyszłości mieszkańców i gości - na przykład Park Milenijny w Chicago, Illinois lub Mill River Park and Green way w Stamford, CT. Jedną z grup, która jest silnym zwolennikiem parków dla miast jest Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu. Argumentują oni, że parki są ważne dla tkanki społeczności w skali indywidualnej i szerszych skalach, takich jak całe dzielnice, dzielnice miasta lub miejskie systemy parkowe.

Parki można podzielić na tereny rekreacji czynnej i biernej. Rekreacja aktywna to ta, która ma charakter miejski i wymaga intensywnego zagospodarowania. Często wiąże się z aktywnością zespołową lub kooperacyjną, obejmuje place zabaw, boiska, baseny, sale gimnastyczne i skateparki. Rekreacja aktywna, taka jak sporty zespołowe, ze względu na konieczność zapewnienia znacznej przestrzeni do gromadzenia się, wiąże się zazwyczaj z intensywnym zarządzaniem, utrzymaniem i wysokimi kosztami. Rekreacja pasywna, zwana również "rekreacją o niskiej intensywności", to taka, która podkreśla aspekt otwartej przestrzeni parku i pozwala na zachowanie naturalnego siedliska. Zazwyczaj wiąże się z niskim poziomem zagospodarowania, takim jak rustykalne miejsca piknikowe, ławki i szlaki.

Wiele mniejszych parków osiedlowych otrzymuje coraz większą uwagę i wycenę jako znaczące aktywa społeczności i miejsca schronienia w mocno zaludnionych obszarach miejskich. Grupy sąsiedzkie na całym świecie łączą się, aby wspierać lokalne parki, które ucierpiały z powodu rozpadu miast i zaniedbań władz.

Rekreacja pasywna zazwyczaj wymaga mniejszego zarządzania i może być zapewniona po niższych kosztach niż rekreacja aktywna. Niektórzy zarządcy otwartych przestrzeni zapewniają szlaki dla aktywności fizycznej w formie spacerów, biegania, jazdy konnej, jazdy na rowerze górskim, jazdy na rakietach śnieżnych lub na nartach biegowych; lub działań takich jak obserwacja przyrody, obserwacja ptaków, malowanie, fotografowanie lub piknikowanie. Ograniczenie wykorzystania parku lub przestrzeni otwartej do rekreacji biernej na całym lub części obszaru parku eliminuje lub zmniejsza obciążenie związane z zarządzaniem obiektami rekreacji czynnej i rozwiniętą infrastrukturą. Obiekty rekreacji biernej wymagają rutynowego utrzymania i konserwacji, aby zapobiec degradacji środowiska.Komentarze

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Fanpage na temat rybnickiego rynku

Popularne posty z tego bloga

Czad cichy zabójca - jak zapobiegać zatruciu i pozbycia się czadu oraz jak rozpoznać czad.

W jakim celu są budowane wieże ciśnień ?